I Kompetencecenter for dansk som andetsprog (forkortet DSA) arbejder vi med:

  • Visitering til modtagerklasser
  • Sprogscreening ved skoleskift fra privatskole eller friskole.
  • Skoleskift fra en folkeskole til anden folkeskole.
  • Tilflytning fra anden kommune eller genindrejse fra ophold i udlandet.
  • Sparing og vejledning om dansk som andetsprog.
  • Kompetencecenteret indkalder elever, der har dansk som andetsprog, som står registreret uden et skoletilbud til midlertidig undervisning i Visitationsklassen. Her vil de få undervisning, indtil de er blevet sprogscreenet, og der er fundet et skoletilbud til dem.

Vi gør opmærksom på, at elever der er registreret uden et skoletilbud, har undervisningspligt efter reglerne i folkeskoleloven.

Kontakt kompetencecenter for DSA

Telefon 87136151
Mail kompetencecenter@mbu.aarhus.dk

Kontaktpersoner
Inge-Lise Jørgensen
Heidi Bæk Thomsen
Ingrid Kruckow
Stine Rose Højberg
Tine Dalgaard

Basisundervisning i dansk som andetsprog i modtagerklasse

Er dit barn i alderen 6 - 17 år og vurderes det, at dit barn ikke kan tilstrækkeligt dansk til at følge undervisningen i en almindelig klasse, vil dit barn i stedet starte i en modtagerklasse på en af skolerne i Aarhus Kommune.

Formål

I modtagerklassen vil dit barn modtage basisundervisning i dansk som andetsprog. Målet er, at give dit barn grundlæggende dansksproglige forudsætninger, så han/hun med udbytte kan følge undervisningen i en almindelig klasse. Udover faget dansk vil dit barn blive undervist i skolens andre fag og i danske samfundsforhold. Undervisningens indhold bliver tilpasset, så det passer til dit barns alder.

Befordring til modtageklasse

Når barnet er visiteret til en modtagerklasse på en anden skole end distriktsskolen, får det samtidig en bevilling til kørsel til og fra skole. Det vurderes individuelt, om barnet bevilges kørsel med taxa eller bus. Få mere at vide om barnets bevilling til kørsel hos Kompetencecenter på Læssøesgades Skole.

Udslusning til almindelig klasse

Når dit barn kan tilstrækkelig dansk, udsluses han/hun til en almindelig klasse, dette kan være distriktsskolen eller på modtagerklasseskolen. Her vil dit barn modtage supplerende undervisning i dansk.

  • Starter dit barn i modtagerklasse på et af de yngste klassetrin kan dit barn højest være i modtagerklassen i to år, inden han/hun udsluses til en almindelig klasse.
  • Starter dit barn i modtagerklasse på et af de ældre klassetrin, vil perioden i modtagerklassen ofte være længere end to år.

Spørgsmål til modtagelsesklasser

Har du andre spørgsmål til modtagelsesklasser, er du velkommen til at kontakte konsulent for tosprogede i Læring og Udvikling fra forvaltningen:

Nanna Christina Kühle
Tlf: +45 4184 8706
Mail: nack@aarhus.dk