I Kompetencecenter for dansk som andetsprog (forkortet DSA) arbejder vi med:

  • Visitering til modtagerklasser
  • Sprogscreening ved skoleskift fra privatskole eller friskole.
  • Skoleskift fra en folkeskole til anden folkeskole.
  • Tilflytning fra anden kommune eller genindrejse fra ophold i udlandet.
  • Sparing og vejledning om dansk som andetsprog.
  • Kompetencecenteret indkalder elever, der har dansk som andetsprog, som står registreret uden et skoletilbud til midlertidig undervisning i Visitationsklassen. Her vil de få undervisning, indtil de er blevet sprogscreenet, og der er fundet et skoletilbud til dem.

Vi gør opmærksom på, at elever der er registreret uden et skoletilbud, har undervisningspligt efter reglerne i folkeskoleloven.