Børn begynder i skole i det år de fylder seks. Er dit barn født i 2014, skal det derfor begynde i 0. klasse i 2020. Det samme gælder, hvis dit barn er skolegangsudsat og født i 2013.
Vi glæder os til at tage imod dit barn og dig som forælder på Læssøesgades Skole. Du kan læse mere om vores værdier og vores tilgang til læring her på hjemmesiden.

Digital skoleindskrivning fra den 29. november til og med den 6. januar

Du kan indskrive dit barn til skolegang (og SFO) elektronisk fra og med 29. november 2019 til og med 6. januar 2020. Skulle du være uheldig at misse tidsfristen, skal du henvende dig skolen frem til og med 14. januar.

Bor du uden for skolens distrikt?

Bor du uden for skolens distrikt, og ønsker I at modtage informationer fra Læssøesgades Skole om skolestart, så send os en mail på lae@mbu.aarhus.dk

Seks år, men ikke helt parat til skole?

Er du i tvivl, om dit barn er parat til at starte i skole, skal du tale med dit barns dagtilbud. Du kan derefter ansøge distriktsskolen om at få udsat dit barns skolegang i ét år, når det er begrundet i dit barns udvikling.