Børn begynder i skole i det år de fylder seks. Er dit barn født i 2016, skal det derfor begynde i 0. klasse i 2022. Det samme gælder, hvis dit barn er skolegangsudsat og født i 2015.
Vi glæder os til at tage imod dit barn og dig som forælder på Læssøesgades Skole. Du kan læse mere om vores værdier og vores tilgang til læring her på hjemmesiden.

Informationsmøde tirsdag d. 5. oktober kl. 17.00-18.30.
Vi holder informationsmøde for forældre i Læssøesgades Skoles indskolingsafdeling på Langenæsstien 8. Her vil skoleleder Louise Schmidt byde jer velkommen, og indskolingsleder Irina Hansen vil give et blik ind i skolens værdigrundlag og fortælle, hvordan dette omsættes til pædagogisk praksis i hverdagen. Børnehaveklasseleder Katrine Kristensen og fritidspædagogisk leder i SFO Rólvur Berg vil fortælle om opstarten i 0. klasse og SFO og om forventningerne til vores fælles samarbejde om dit barn og klassens fællesskab.

Der vil være rundvisning, og der vil være tid og mulighed for at stille spørgsmål om stort og småt.

Indskrivning tirsdag d. 26. oktober kl. 16.00-17.00
Selvom selve indskrivningen klares digitalt med få klik, synes vi, det er vigtigt at markere skoleindskrivningen sammen med jer og jeres barn. Derfor vil vi gerne invitere jer til at komme hen på skolen sammen med jeres barn d. 26. oktober mellem kl. 16.00 og 17.00.
Børnehaveklasselederen vil være til stede, og der vil blive uddelt et lille første opgavehæfte og vores særlige mulepose, som kan tages med hjem.

Det vil samtidig være muligt at få hjælp til indskrivningen. Her skal I blot huske at medbringe NemID.

Skoleindskrivning foregår digitalt via borger.dk fra d.5. oktober 2021 til den 6. januar 2022. Du modtager information om dette fra Aarhus Kommune via e-boks. Fra d.5. oktober vil der også ligge et link til den digitale indskrivning på her på siden.

Når jeres barn er indskrevet i skolen, kan barnet også indmeldes i SFO via Den digitale pladsanvisning

Digital skoleindskrivning fra den 4. oktober til og med den 7. januar

Du kan indskrive dit barn til skolegang (og SFO) elektronisk fra og med 4. oktober 2021 til og med 7. januar 2022. Skulle du være uheldig at misse tidsfristen, skal du henvende dig skolen frem til og med 8. januar.

Bor du uden for skolens distrikt?

Bor du uden for skolens distrikt, og ønsker I at modtage informationer fra Læssøesgades Skole om skolestart, så send os en mail på lae@mbu.aarhus.dk

Seks år, men ikke helt parat til skole?

Er du i tvivl, om dit barn er parat til at starte i skole, skal du tale med dit barns dagtilbud. Du kan derefter ansøge distriktsskolen om at få udsat dit barns skolegang i ét år, når det er begrundet i dit barns udvikling.