Den sociale læring

Lærere og pædagoger samarbejder om at udvikle gode og trygge læringsfællesskaber for alle, og vi arbejder tæt sammen med dig om dit barns sociale udvikling og trivsel.
Vi støtter eleverne med at løse problemer og konflikter selv, så de får udviklet deres sociale kompetencer og får erfaringer med i større og større grad at kunne håndtere uenigheder, misforståelser og modstand selv.

Læssøesgades Skole vægter fællesskabet højt

Det betyder, at vi forventer af alle på skolen, at de føler sig forpligtet på hinanden. Det er vigtigt for os, at elever på Læssøesgades Skole bliver livsduelige. Det opbygges blandt andet i barnet ved en følelse af betydningsfuldhed, ved at blive behandlet respektfuldt af voksne og børn, og det opbygges ved at opleve at bidrage ind i fællesskabet både fagligt og socialt. 

Trygge læringsfællesskaber

Lærere og pædagoger samarbejder om at udvikle gode og trygge læringsfællesskaber i hverdagen.
I et trygt læringsfællesskab skaber de voksne en tydelig struktur og eleven ved:

  • Hvad skal jeg lære?
  • Hvorfor skal jeg lære det?
  • Hvordan skal jeg lære det?

Eleven bliver mere selvhjulpen og støttet i sin skolegang ved at lærere og pædagoger er tydelige på:

  • Hvornår laver vi det?
  • Hvor laver vi det?
  • Hvem er jeg sammen med?
  • Hvilke materialer og faglige metoder skal jeg bruge?
  • Hvor lang tid har jeg til opgaven ?
  • Hvordan kan jeg se, om jeg er færdig?
  • Hvad skal jeg bagefter?

FÆLLESSKABSREGLERNE

 ANTIMOBBESTRATEGI

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG -HANDLEPLAN