Kommunikation på Læssøesgades Skole

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for at give børnene den bedste skolegang. 

Klassens lærere og pædagoger

Har du som forælder overordnede spørgsmål, der handler om dit barns trivsel og læring eller oplevelser omkring klassen, skal du henvende dig til klassens lærere og pædagog. Læreren eller pædagogen vil ofte foreslå, at de kontakter dig senere eller aftaler et møde.

Dette gøres ud fra hensynet til dig som forælder, da det i dagligdagen kan være svært at tage snakken her og nu omgivet af børn og andre voksne. Ved nærmere drøftelse af problemer og personsager indkaldes du til et personligt møde. Dialogen mellem skole og hjem sker altid direkte mellem forældre og lærere/pædagoger - ikke gennem barnet eller andre.

Klassens øvrige pædagoger, lærere og faglærere

Hvis du har spørgsmål til dagligdagen og undervisningen, bør du som forælder altid kontakte den relevante pædagog, klasse- eller faglærer direkte.

Ledelsen

Du er velkommen til at kontakte ledelsen, hvis du har spørgsmål eller emner, som ikke kan besvares af klassens pædagog eller lærere. Det kan i mange tilfælde være mest praktisk, at du kontakter ledelsen pr. e-mail med en uddybende beskrivelse af det emne, du vil tale om.

Telefon

Ønsker du en telefonsamtale, opfordrer vi til, at du aftaler et tidspunkt via AULA, hvor du som forælder bliver ringet op. Dette gøres ud fra hensynet til dig som forælder, så der er afsat tid til en god snak.

MoMo

På MoMo kan du orientere dig om dit barns undervisning og lektier.

Du kan se de undervisningsforløb klassen arbejder med og de læringsmål, der er sat for dit barn.