SFO-forældreråd

Der er valg til SFO-forældrerådet hvert efterår. Man vælges for en toårig periode. Der kan sidde mindst to og højst fem forældrerepræsentanter i forældrerådet.

SFO-forældrerådet holder fire årlige møder og deltager derudover i to skolebestyrelsesmøder i løbet af året. På møderne drøftes emner, der er relevante for SFO: de fysiske rammer, økonomi, organisering af eftermiddagen m.m. 

Referater for SFO forældrerådsmøder for skoleåret 2019-2020

Referater for SFO forældrerådsmøder for skoleåret 2019-2020

 • pdf
  Referat af SFO forældrerådsmøde 04.12.18
  Download pdf (99,8 KB)
 • pdf
  Referat af SFO forældrerådsmøde 06.02.19
  Download pdf (116,0 KB)
 • pdf
  Referat af SFO forældrerådsmøde 07.05.19
  Download pdf (139,2 KB)