SFO-forældreråd

Der er valg til SFO-forældrerådet hvert efterår. Man vælges for en toårig periode. Der kan sidde mindst to og højst fem forældrerepræsentanter i forældrerådet.

SFO-forældrerådet holder fire årlige møder og deltager derudover i to skolebestyrelsesmøder i løbet af året. På møderne drøftes emner, der er relevante for SFO: de fysiske rammer, økonomi, organisering af eftermiddagen m.m.