Hvorfor er klasseforældreråd en god idé?

Som forældre til børn i den samme klasse, kan og skal I ikke være enige om alt – men det er positivt, at I kan tale sammen i en god tone. Klasseforældrerådet kan være med til at sætte temaer på dagsordenen, som I forældre ønsker at drøfte med hinanden.
Det kan fx. være:

  • lektielæsning
  • sengetider
  • digital dannelse
  • sammenholdet i klassen
  • alkohol og fester

Derfor er det vigtigt, at der er klasseforældreråd på alle klassetrin, også når forældrene ikke længere mødes naturligt i forbindelse med aflevering eller legeaftaler.

Skolen understøtter arbejdet i klasseforældrene på flere måder. Hvis klasseforældrerådene ønsker at arrangere en udflugt med overnatning, kan klassens lærere og pædagoger kontaktes, for at man i samarbejde kan finde en løsning, så undervisningen og medarbejdernes deltagelse indenfor arbejdstiden kan blive en del af udflugten. Ligeledes er skolen positivt indstillet i forhold til at lægge lokaler til sammenkomster, når det er muligt.

Klasseforældrerådets opgaver vil sandsynligvis ændre sig i takt med, at klassen udvikler sig. Det kan være en fordel med tilbagevendende traditioner, så alle fx ved, at der ligger et arrangement på en given weekend i løbet af et år.

Forældrerådet bør arbejde for at aktivere alle forældre i det omfang det kan lade sig gøre.