Børnene skal have mulighed for at afprøve sig selv i den frie leg og udfolde sig gennem denne. Nogle børn har brug for at blive guidet og støttet, for at dette kan lykkes.
Derfor har vi vores hverdag fokus på at:

  • Finde tid til at lytte til små og store ting, som børnene finder vigtige. Vi ser dem i deres leg og hjælper dem, der har svært ved at indgå i fællesskabet med at finde et fællesskab som giver mening for den enkelte.
  • Skabe ro til fordybelse og kedsomhed.
  • Give plads til fejl og succes.
  • Have respekt for børnenes frie tid, hvor de har indflydelse på tværs af klassetrin, køn og alder.

Det er vigtigt for os at vise børnene, at deres mening betyder noget. Vi lærer dem at tage ansvar for egne handlinger med udgangspunkt i leg, udfordringer, forskellighed og forståelse for andre.

Når der opstår mindre konflikter, hjælper vi børnene med at løse problemerne selv. Vi arbejder med at lære børnene, at det er vigtigt at lytte til andres udgangspunkt, sige pyt, tage andel i løsningen og give en undskyldning. Nogle børn har brug for meget hjælp til at se egen andel, turde lytte til en ven, som er vred, eller sige undskyld når det er nødvendigt. Nogle gange kræver det ro og tid, inden tingene kan blive løst.

Der er aldrig to sager, der er ens, og tingene skal håndteres forskelligt fra gang til gang.

Ved større konflikter tager klassens pædagog kontakt til de involverede børns forældre.