Vi udsender et aktivitetsskema hver 4. uge, så alle børn og forældre kan se, hvilke aktiviteter børnene kan deltage i.

Aktiviteterne kan være mad over bål, kreativt værksted, kaniner, udeværksted, musik og bevægelse. Vi hopper i vandpytter, løber på bakker og bruger de gode grønne arealer omkring bygningerne uanset vejret.

I indskolingen er det ikke tilladt at bruge elektronisk udstyr. Det skal være i taskerne, til barnet går hjem. Barnet har altid mulighed for at låne en telefon, hvis der er brug for at ringe hjem, og forældrene kan ringe til SFO’ens på nr.  5157 5588

Pædagogerne deltager i undervisningen om formiddagen. Der er et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, som afholder ugentlige teammøder.

Åbningstider i SFO´en

Morgen
Mandag til fredag: 6:30 – 8:00 (mulighed for morgenmad indtil 7:30)

Eftermiddag
Mandag til torsdag: 13:30 – 17.00 
Fredag: 13:30 – 16.30

Kontakt SFO´en

Telefon: 5157 5588

Indskolingsleder og SFO leder : Irina Frello Hansen 4187 3195
Fritidspædagogiskleder: Rólvur Berg 4185 7655