97% af eleverne i indskolingen er glade for sine lærere.
81% af forældrene er tilfreds eller meget tilfreds med skolen.

Vi vægter fællesskabet og fagligheden. Vores ambition er, at vores elever bliver livsduelige mennesker, der har en grundlæggende følelse af betydningsfuldhed, fordi de hver dag oplever at bidrage til faglige og sociale fællesskaber.

"Vi-et" er ikke skolen alene, tæt dialog og forventningsafstemning i samarbejdet mellem skole og hjem er centralt for os.

Læs mere i nedenstående dokumenter: