97% af eleverne i indskolingen er glade for sine lærere.
81% af forældrene er tilfreds eller meget tilfreds med skolen.

Vi vægter fællesskabet og fagligheden. Vores ambition er, at vores elever bliver livsduelige mennesker, der har en grundlæggende følelse af betydningsfuldhed, fordi de hver dag oplever at bidrage til faglige og sociale fællesskaber.

"Vi-et" er ikke skolen alene, tæt dialog og forventningsafstemning i samarbejdet mellem skole og hjem er centralt for os.

Læs mere i nedenstående dokumenter:

 

Vores sundhedsrapport 2019 

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf).