Vi er et fællesskab hvor dagtilbudsbørn og indskolingsbørn kan lege og udforske sammen. 

Indskolingen, 0. – 3. klasse, deler tag og hverdag med Langenæs Dagtilbud i en moderne bygning fra 2017. Bygningen er placeret i det skønne grønne og rolige område ved Langenæs Stien for enden af Åbenrågade.

Stærkere fællesskaber

I det store fællesrum spiser SFO-børn og dagtilbudsbørn morgenmad sammen ved morgenpasningen kl. 6.30-8.00. Det er også her de kan mødes og skabe stærkere fællesskaber i legende aktiviteter. ”Det kreative værksted”, ”Eksperimentariet” og det pædagogiske køkken bruges af både børnehave og indskoling, og man kan se at det er indrettet til gavn for alle aldre og højder.

Grønt udeområde

Vi har ikke en skolegård, men noget endnu bedre - vi har et stort og grønt udeområde i fællesskab med Langenæs Dagtilbud med bålplads, hængekøjer, udeværksted og kunstinstallationen ”Klippen”. Kaninerne i SFO´en er også blevet et mødested for indskolingen og børnehavebørnene.

Vi gør det trygt

De kommende skolestartere mødes med eleverne fra indskolingen ved forskellige aktiviteter. Her er et par eksempler:

  • Skolernes motionsdag, hvor 0. klasserne og børnehaverne er sammen.
  • Indskolingseleverne læser højt for børnehavebørnene i løbet af året.
  • Fælles juleklippedag.

I løbet af foråret inviterer vi, så vi kan modtage jeres barn bedst muligt, når de starter i august.

  • Overleveringsmøder med børnehaverne
  • Skolestartere besøger os i foråret både i skoletiden og i SFO´en, så de har fået et indblik i skolens hverdag, inden de selv skal starte.
  • Prøveskole for jer og jeres barn, så de kommende skolestartere møder deres klasselærer, klassepædagog og klassekammerater.

Første officielle skoledag efter sommerferien i 2022 er mandag den 8. august 2021: mødetid for de nye 0. klasser er klokken 9-12. Der er mulighed for at starte i SFO tidligere.